Boucharde

34 teksty – auto­rem jest Bou­char­de.

Kto wiele ot­rzy­mał, od­dać po­winien więcej. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 11 sierpnia 2015, 21:55

Szczęśli­wy to człowiek, który zna­lazł w życiu cel
i z czys­tym ser­cem do niego podąża. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 25 września 2014, 23:16

Szczęśli­wy to człowiek, który zna­lazłszy przy­jaźń, za­mieni ją w miłość i wier­nym jej być potrafi. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 21 czerwca 2014, 20:26

Kiedy drwisz z jed­nych, licz się z tym, że drudzy zad­rwią z ciebie. Do­piero, gdy poczu­jesz ból na włas­nej skórze, to spokorniejesz.
No chy­ba, że masz wyjątko­wo wred­ny i złośli­wy cha­rak­ter al­bo nie wiesz, że mas­ko­wanie ta­kim spo­sobem swoich kom­pleksów dob­rze nie rokuje. 

myśl
zebrała 157 fiszek • 8 maja 2014, 09:05

Mądry to człowiek, który świadom swo­jej małości
złośli­wym języ­kiem - nie zaz­drości dru­giemu " wiel­kości ". 

myśl
zebrała 155 fiszek • 17 kwietnia 2014, 09:44

Mądry to człowiek, który ro­zumie co czyta... 

myśl
zebrała 148 fiszek • 15 marca 2014, 18:22

Szczęśli­wy to człowiek, który za­miast ukąsić, przytuli. 

myśl
zebrała 184 fiszki • 28 lutego 2014, 09:00

Szczęśli­wy to człowiek, który ma do ko­go tęsknić. 

myśl
zebrała 181 fiszek • 13 lutego 2014, 12:42

Szczęśli­wy to człowiek, który pot­ra­fi kochać - pomimo... 

myśl
zebrała 181 fiszek • 24 stycznia 2014, 06:28

Szczęśli­wy to człowiek, który pot­ra­fi za­pełnić so­bie życie miłością. 

myśl
zebrała 207 fiszek • 9 lipca 2013, 05:52
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Boucharde

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 września 2017, 19:04Boucharde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

3 września 2017, 19:02Boucharde sko­men­to­wał tek­st Ko­bieto, na wier­ne­go [...]

19 kwietnia 2017, 21:25Boucharde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

13 kwietnia 2017, 19:51Boucharde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

5 kwietnia 2017, 22:52Boucharde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

27 marca 2017, 21:09Boucharde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

26 marca 2017, 18:03Boucharde sko­men­to­wał tek­st ***

26 marca 2017, 18:00Boucharde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

2 marca 2017, 22:25Boucharde sko­men­to­wał tek­st Artystyczne wiat­ry

19 lutego 2017, 14:42Boucharde sko­men­to­wał tek­st Mam ko­ta, głas­kam go, [...]